Ako nahrať ďalšie programy do Laxmanu

 

Nahrávanie programov do Laxmanu, nahrávanie programov z Laxmanu do PC ...

Program pre Laxman, ktorý máte k dispozícii a chcete si ho nahrať do Laxmanu na používanie, si z nosiča (CD. Emailu apod,.) stiahnite do PC. Môžete ho do Laxmanu nahrať priamo z nosiča, ale odporúčame mať tento program k dispozícii pre prípadné budúce účely uložený v PC.
Program Laxmana, ktorý obsahuje iba stimulačné zvuky, maj koncovku .lax. pokiaľ sa jedná o program, ktorý má aj hudobnú zložku (program s hudbou), tak tento tvoria dva súbory: jeden súbor s koncovkou .lax a druhý súbor s koncovkou.mp3 (samotná hudobná skladba).Vo väčšine prípadov má súbor X.lax a súbor X.mp3 zhodný názov (napríklad Úsvit.lax a Úsvit.mp3).

Pripojte Laxman k PC USB káblom a na prístroju Laxman zvolte v Nastavení přístroje položku Přenos dat: zapnuto.
V PC sa vám objaví tabuľka, kde bude vyobrazený obsah Laxmanu (stávajúce programy Laxman, ktorém sú v ňom teraz). Tabuľka máva názov externí disk alebo USB flash disk alebo Laxman alebo aj inak (záleží na operačnom systéme PC).

 

Potom prenesiete (skopírujete) váš nový program z PC do tohto adresára Laxmana (k stávajúcim programom) – bežným spôsobom myšou alebo klávesnicou.
Nezabudnite, že pokiaľ program obsahuje aj hudbu, musíte preniesť (skopírovať) do adresára oba príslušné súbory (súbor s koncovkou .lax aj súbor s koncovkou .mp3).

V Laxmane vypnite prenos dát (Nastavení přístroje/Přenos dat: vypnuto), odstavte Laxman od PC (odpojte USB kábel) a môžete si teraz svoj program spustiť v prístroju Laxman.

Pokiaľ máte v Laxmanu zasunutú i pamäťovú kartu (pod krytom batérií), zobrauí sa vám pri pripojení Laxmanu k PC dve úložiska: Laxman – vnútorná pamäť Laxmanu a Flashkarta – pamäťová karta. Program si nahrajte tam, kde je preňho dostatočné miesto. Nezabudnite, že každé úložisko je v Menu prístroja Laxman pod inou položkou: hlavné úložisko (vnútorná pamäť) je oznaená ako Štandardní režim (pri zapnutí Laxmana sa automaticky aktivuje/objavuje tento režim) a dodatočné úložisko (pamäťová kata) je označená ako Režim Flashkarty. Príslušný program si potom, keď ho budete chcieť v Laxmane spustiť, musíte nájsť v príslušnom adresári, kde je uložený.

 

 

Doplňujúce poznámky:

  • Všetky MP3 súbory, či už zo stávajúcich programov Laxmana alebo z novo dohratých programov (programy s hudbou), sú v Laxmane uložené v adresári MP3 přehrávač (sú aj priradené samozrejme ku konrétnemu programu, kam patria). Takže si ich v prípade potreby taktiež môžete z Laxmana pustiť samostatne ako zvukovú nahrávku. Tento adresár (MP3 prehřávač) uvidíte iba na displeju prístroja Laxman, v PC sa nezobrazuje.
  • Keď dohrajete do Laxmana nové programy, tak nebudú na displeji prístroja zoradené podľa abecedy. Pri nahrávaní nových programov sa všetky programy na to zoradia najčastejšie podľa dvoch okolností:
  • 1/Podľa časového sledu, v ktorom ich nahrávate: najneskôr nahraté programy budú na konci celého zoznamu (všetkých programov).
  • 2/Pokiaľ ich premiestňujete z PC do adresára Laxmanu myšou, tak podľa toho, do akého miesta program umiestnite: či pred ostatné programy, doprostred, alebo na koniec.
  • Konkrétny spôsob radenia však taktiež záleží na konkrétnej verzii firmware (vnútorného software) Vášho prístroja. Presný spôsob radenia programov získate praxou.
  • Rovnakým spôsobom nahrávania (len opačným smerom) môžete program z Laxmana prehrať do PC. Používa sa to, keď si  chcete  program upraviť – a potom si ho nahrajete naspäť do Laxmana. K úpravám vám odporúčame si zaobstarať Príručku pre tvorbu vlastných programov e editovacím software.