EEG biofeedback

Neuroset BRAINGYM 2

Neuroset BRAINGYM 2

Upozornenie: výrobok sa nedá už objednať, výrobca nám žiaľ dňa 23.novembra 2021 oznámil, že ukončil...

Vaša cena: 377,00 €

Čo je to metóda biofeedback?

Metóda biofeedback (biologieckej spätnej väzby) slúži k všestrannému zlepšovaniu činnosti mozgu a mysle. K tomuto slúži prístroj, ktorý meria mozgovú činnosť a dáva užívatelovi vizzuálny, prípadne aj sluchový záznam o zmenách v mozgovej činnosti. Užívateľ sa vlastnou vôlou snaží ovplyvniť mozgovú  činnosť určitým smerom - najčastejšie k uvoľneniu (relaxácii) alebo koncentrácii. Týmto opakovaným "tréningom" si mozog automaticky zapamätáva správny postup (uvoľnenie, koncentrácia) a tak zlepšuje svoju výkonnosť a schopnosť týchto stavou v budúcnosti dosahovať. Okrem nácviku uvoľnenia a koncentrácie existuje veľa  ďalších možností využitia tejto metódy.  
Metóda biofeedback slúži zdravým ľuďom k posilneniu mentálnej výkonnosti, prípadne prevencii voči duševným ochoreniam alebo pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v tejto oblasti. Metóda bioffedback sa skúma a vyvíja od 60.rokov minulého storočťia Existuje niekoľko typov (modalít) biofeedbacku, podľa typu merania. Najznámejšie sú GSR biofeedback (merania odporu kože), TEMP biofeedback (meranie teploty kože) a EEG biofeedback (meranie mozgových vĺn).

 

Čo je to metóda biofeedback?

EEG biofeedback je najpresnejší typ biofeedbacku, lebo sníma priamo mozgovú činnosť   (EEG - elektroencefalogram). Najčastejšie prevedenie   EEG biofeedbacku je vo forme počítačových hier, kedy výsledku v hre dosahuje užívateľ  iba vlastnou vôlou.   Náš domáci EEG biofeedback Neuroset od základu mení možnosti použitia:  teraz môže výhod EEG biofeedbacku využiť každý!

 

Rozdiel  v účinnosti medzi AVS přístrojom a domácim EEG biofeedbackom

AVS prístroje a domáci EEG biofeedback Neuroset poskytujú rad rovnakých účinkov, napr. schopnosť koncentrácie, nácvik relaxácie a ďalšie. Hlavné rozdiely v účinnosti sú dva: 

Rýchlosť versus pretrvávanie účinkov. Napríklad nácvik dokonalej relaxácie natrénovaný s pomocou EEG biofeedback trvá oveľa dlhšie ako s pomocou AVS prístroja, na druhú stranu má  trvalejší charakter - mozog a organizmus si ho pamätáajú dlhšiu dobu.  

Zacielenie. Účinky, resp. jednotlivé programy AVS prístrojov sú presne zacielené, napríklad na odstránenie únavy, zlepšenie spánku apod, čo sa u domáceho EEG biofeedbacku nedá dosiahnuť. Napriek tomu, že sa  o to jednotlivé apklikácie snažia, tak pôsobí viac plošne ako AVS prístoje. 

 

Skúsenosti s prístrojmi Neuroset - EEG biofeedback - riešenie ĽMD, ADHD, hyperaktivity

Prvé skúsenosti s prístrojmi Neuroset, na princípe EEG Biofeedback sú vynikajúce.  Jedná sa o   samoužívateľské prístroje EEG biofeedback, čo je v SR naprostá novinka. Dosiaľ používané  ,,klinické" EEG biofeedback k odstráneniu ĽMD - ľahkých mozgových dysfunkcií a hyperaktivity (tiež označované medzinárodne ADHD) sa používajú s úspechom už dlhšiu dobu.  Účinnost je veľmi vysoká, okolo 80%, jejich nevýhodou je ale cena (1 celá terapia stojí približne  cca 1000 euro) a tiež je treba niekam dochádzať.  Preto sa stávajú domáce samoužívateľské  EEG prístroje - Neuroset, tak populárne. Ich účinnosť je podobná ako u ,,klinických", za podstatne nižšiu cenu a sú doma kedykoľvek k dispozícii.

V praxi sa vlastne nestáva, že by deťom, najmä s diagnózou ADHD Neuroset nepomohol - vždy cítia zlepšenie, posun. 


Ať sa jedná o akúkoľvek hru z Neuroset, ktorú dieťa hraje, zlepšujú sa kognitívne  schopnosti a schopnosť mozgu navodzovať tie optimálne stavy mysle. Projevuje sa to zvýšenou schopnosťou koncentrácie, upokojením, lepšou reakciou na stresové faktory a schopnosť stres zvládnuť. Pri hraní si s Neurosetom je väčšina užívateľov, aj ,,zdravých" dospelých príjemne prekvapená: nekonečnými možnosťami, schopnosťou stále trénovať myseľ k vyšším úrovniam, prekvapení bývajú aj zo zážitkov samotných z hry. Veľa ľudí opisuje, že cítia, ako sa mozog, resp. ich myseľ zlepšuje, premienia, pracuje. 
Prekvapujúce, ale z hľadiska princípu EEG biofeedback logické je, že deti upokojí  hranie i veľa kratšiu dobu, ako na klasických počítačových hrách. Ide o to, že klasické počítačové hry vyvolávajú takmer bez výnimky pocity ,,nutkanie" - ktoré vedie pri   pravidelnom a častom hraní  si bezpečne k závislosti-gamblerstvu (závislosť je vlastne vysoká množina naléhavého nutkania). Preto nemôžu rodičia deti často od počítača odtrhnúť. Klasické počítačové hry nezlepšujú schopnosti mozgu, ani koncentráciu, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Naopak: ich pôsobenie je presne opačné - pôsobí obrátene, pôsobí proti prirodzenému fungovaniu mozgu. Svojim spôsobom iba vyčerpávajú dotyčného hráča, lebo nutia mozog ,,prevádzkovať" neoptimálny režim. Oproti tomu EEG biofeedback pracuje vždy len v súlade s prirodzenými  mechanizmami mozgu (najčastejšie: striedavé uvoľnenie/koncentrácia). Hrať EEG biofeedback hru vyžaduje od užívateľa-hráča trénovať myseľ príslušným optimálnym smerom, čo má dva následky:

  • Mozog sa  po určitej dobe (relatívne krátkej oproti počítačovým hrám) nabaží (je upokojený, optimalizovaný) a hráč nemá onu nutkavú  potrebu hrať ďalej.
  • Hráč, zvlášť natrénovaný, proste nevydrží hráť nekonečně dlho, protože musí vyvíjať určité úsilie - čo podobne ako u fyzického tréningu ide vydržať ina nejakú dobu.

Preto Neuroset na rozdieľ od klasických počítačových hier nemôže spôsobiť závislosť, naopak zbavuje užívateľa nutkavých pocitov, podporuje zbavenia sa závislosti (mysle) na čemkoľvek (tzv. ,,svobodná myseľ"). Je to vlastne veľmi zdravé hranie hier na počítači. PS: Skusený dospelý užívateľ sa s cieleným úsilím, je schopný sám sa vyliečiť zo závislosti!

Výhod EEG biofeedbacku, resp. domácich EEG prístrojov Neuroset, by sme našli ešte o veľa viacej. Preto ich môžeme z veľa dôvodov odporúčiťt, a to najmä ľuďom, ktorí pociťujú nejaké problémy alebo medzery v činnosti mozgu, mysle.