Klinické štúdie Laxman

 

Úvod


Pre úplnosť dodávame, že klinických štúdií na AVS technológii všeobecne existuje niekoľko sto (bezpečne preukázaný vplyv audiovizuálnej stimulácie na preladenie mozgových vĺn). Týka sa mnohých oblastí, od výskumu zrýchleného učenia a schopnosti relaxácie pomocou AVS prístroja až po liečbu niekoľkých desiatok porúch a chorôb. Vybrali sme štúdie, ktoré boli vykonávané špeciálne s AVS prístrojom Laxman. Výsledky sú podľa očakávania vynikajúce (Laxman je najúčinnejší AVS prístroj na svete).

 

 
Výťah / abstrakta

Pre slovenských čitateľov sme pripravili základný výťah z dvoch pôvodných štúdií v slovenčine.

 

Štúdia o vplyve audiovizuálnej stimulácie s "Laxman" na priemerný denný príjem diazepamu.

Dr. S. PAILLASSON, PhD v biomedicínskom inžinierstve, PhD v bunkovej biológii
Univerzitná nemocnica v Grenobli, Francúzsko

Primárnym cieľom štúdie bolo zmapovať vplyv užívanie AVS prístroja Laxman na denný príjem diazepamu u pacientov s miernou až stredne ťažkou úzkosťou - chronická úzkostná porucha, užívanie diazempamu denne (Hamiltonovo skóre úzkosti od 18 do 29). Priemerný vek bol 46,3 rokov. Pacienti boli rozdelení do troch skupín podľa ich použitia diazepamu: 50 mg, 40 mg a 30 mg denne. Táto štúdia preukázala redukciu užívania diazepamu vo všetkých skupinách. Hoci sa Laxman zdá byť účinnejší u pacientov užívajúcich malé množstvo diazepamu, jeho účinnosť bola tiež významná u ostatných pacientov.


 
Klinické overenie účinnosti AVS prístroja Laxman

Štúdia o vplyve audiovizuálnej stimulácie (AVS) na kognitívne výkon, psychovegetatívne napätie, celkový duševný stav a spánok

Dr. med. A. Gabriel, špecialistka na psychiatrii a psychoterapiu
Psychiatrická fakultnej nemocnice Charité v nemocnici St. Hedwig, Berlín

Hlavným účelom štúdie je zistiť pomocou neuropsychologických testov a psychopatologických hodnotenie, či a do akej miery dennej aplikácie AVS s Laxman vedie po dobu troch týždňov k zlepšeniu kognitívneho výkonu, zníženie psychovegetativního napätia a úzkosti, zlepšenie celkového duševného stavu a spánku. Bola hodnotená všeobecná nálada, vitalita, relaxácia, koncentračné schopnosť, úzkosť, nervozita, depresie. Testujúci osoby ukázali zlepšenie vo všetkých položkách, zlepšenie relaxácie bolo významné. Prevažná bola redukcia individuálneho stresového pocitu (o 21,6%) a zlepšenie relaxačné schopnosti (o 21,5%). Z celkového počtu testovaných osôb došlo k zlepšeniu celkového psychického zdravia o 27%.

 


 
Pôvodné / originálne štúdie k stiahnutiu


Berlínska univerzitná klinika - v nemčine. Na stiahnutie TU.

Berlínska univerzitná klinika - v angličtine. Na stiahnutie TU.

Grenoble univerzitná nemocnica - v angličtine. Na stiahnutie TU.