Najpredávanejšie AVS prístroje za rok 2016 na Slovensku:

 

Za obdobie január 2016 - máj 2017

 
poradie     model % z celku     poznámka
1 Laxman     41%     obidve verzie
2 Relaxman     19%              
3 Esprit 12%  
4 NEO 8 %  
5 Galaxy 7 %  
6 Výpredaj 5%  
7 Braimax  5% výroba ukončena
8 iBrain 3%