ThoughtStream 2 – domácí GSR biofeedback

ThoughtStream 2 – domácí GSR biofeedback

Kód produktu: AD2881
Cena bez DPH: 124,17 €
Cena s DPH: 149,00 €
Počet kusov skladom: 0
Dostupnosť: Skladom

Ukončený predaj k 19.11.2018

ThoughtStream 2 je domácí GSR biofeedback přístroj.

Patří již ke starším biofeedback přístrojům a zdálo by se, že dnešní biofeedback přístroje, zejména na principu EEG, jej vyřadí z trhu – ale opak je pravdou. ThoughtStream je totiž výborný výrobek, který v době svého vzniku předběhl dobu. Ovládání vlastní mysli (relaxace) se s ním trénuje velmi dobře, snadno, kvalitně. Dokáže uspokojit naprostého amatéra, stejně jako mnoholetého jogína! I proto jej máme stále v nabídce. Přesto, že údaje měří jen čtyřbarevná stupnice, je i tento způsob zábavný.

Smyslem cvičení s tímto přístrojem (ostatně jako s jakýmkoliv biofeedback přístrojem) je uvědomování si psychických i somatických změn na stupnici ,,stres – relaxace” a následné zdokonalování schopnosti tyto změny ovládat prostřednictvím vlastní vůle.

 

Účinky

Základním účinkem je samotný nácvik relaxace, tedy schopnosti používat kdykoliv, i ve ztížených podmínkách, vlastní relaxační reakci – schopnost se hluboce uvolnit/zrelaxovat, na přání. Toto je ostatně základní účinek všech biofeedback přístrojů. Díky to je trénovaný uživatel schopen vlastní vůlí:

 • rychle se zbavit stresu a únavy, odpočinout si
 • zbavit se bolesti
 • naučit se meditovat
 • lépe si uvědomovat a ovládat vlastní tělesné i psychické procesy
 • a další možnosti uzdravování se a rozvoje – ty přichází v rozličných podobách při vyšší trénovanosti

Přirovnání:
Popsat výstižným způsobem rozdíl mezi ,,netrénovaným“ jedincem a ,,vysoce trénovaným“ jedincem je docela obtížné, protože vytrénovanost se pak projevuje ve všech aspektech těla i mysli. Pokusíme se alespoň o zjednodušený výklad nejdůležitějších aspektů.
Netrénovaný jedinec podléhá stresovým faktorům téměř okamžitě. S tím se může pojit (dle prostředí dotyčného) zvýšená únavovost, špatná koncentrace, rozhodování, zátěž stresem (dlouhodobě ústícím do depresí nebo vážných nemocí) apod. Neumí sám relaxovat.
Vysoce trénovaný jedinec: stresory pozná v zárodku a odmítá je (odolnost vůči stresu), bývá méně unavený, mnohem lépe mu funguje duševní potenciál (koncentrace, bystrost, inteligence, intuice). Umí sám, kdekoliv a to i za ztížených podmínek relaxovat – takže například si při pocitu únavy zvýšit během pár minut v tramvaji přísun energie, a to nad běžnou (průměrnou) úroveň jiného člověka. Bývá jednoznačně celkově zdravější.

 

Jak se ThoughtStream používá?

Nasadíte si snímací čidlo, které snímá vaše hodnoty, na jednu ruku. Zapnete řídicí jednotku, která vám barevně (ve čtyřech barevných škálách) zobrazuje, jak jste úspěšní. Vlastní vůlí se totiž snažíte uvést se co nejrychleji do stavu co nejhlubší relaxace. Tato tzv. relaxační reakce, ideálně samozřejmě prováděná co nejčastěji, se ukládá automaticky do mozku, kde trvale zůstává jako nová schopnost se kdykoliv sám uvolnit, odstranit stres, únavu apod. Tímto se naučíte používat relaxační reakci (i bez přístroje).
Kromě barev indikuje váš postup i zvuk ve sluchátkách. Můžete si také nastavit ,,level“, obtížnost cvičení (1-8).

 

Jak konkrétně ThoughtStream pracuje – princip GSR biofeedbacku

Senzor měří vodivost vaší pokožky, a to přes pot. Pokud se Vaše psychická rovnováha mění směrem k napětí (stres), začnete se mírně potit – je to v tak malém množství, že to vůbec nedokážete zaregistrovat. Čím více je pokožka (od pocení) vlhká, tím lépe vede elektrický proud, tím lepší je vodivost. Platí to samozřejmě i obráceně – pokud se Vaše psychická rovnováha začně měnit od stavu napětí ke stavu uvolnění, vlhkost pokožky a tím i vodivost klesá. Přístroj ThougtStream veškeré změny zaznamenává. Zaznamenaný signál putuje ze senzoru do přístrojové jednotky, která jej převádí do formy barevné stupnice. Ta vám oznamuje, nakolik se Vám daří vlastní vůlí ovládat své ,,myšlenky“, resp. v konečné fázi proces relaxace/stresu.

PS: Někdy se pro měření odporu pokožky místo GSR (galvanic skin response) používá termín EDR (electrodermal response). V praxi jsou u biofeedback přístrojů tyto výrazy totožné (zaměnitelné).

 

Funkce:

 • měření GSR
 • záznam/indikace vizuálně: ve 4 barevných škálách (+8 stupňů = 64 možností)
 • záznam/indikace sluchově: přes sluchátka
 • možnost záznamu, vyhodnocení a uchování dat přes PC (software Interface)
 • volba stupňů obtížnosti (1-8)
 • kalibrace na danou teplotu ruky (uživatele)

 

Jak se liší ThoughtStream od GSR biofeedback přístroje Laxball?

Laxball měří vaše hodnoty zcela stejně jako ThoughtStream (některé verze Laxballu používají k měření dokonce samotnou jednotku ThoughtStream), ale narozdíl od ThoughtStreamu se hodnoty převádí do hry Laxball, kterou hrajete na PC. Používání Laxballu je tedy hravější, zábavnější, jednodušší – relaxační reakce se fixuje do mozku více automaticky, aniž byste si ji příliš uvědomovali. Také Vám pomáhá viditelné rozhraní, které ukazuje nakolik používáte logickou/pravou hemisféru (koncentrace) a nakolik druhou  – levou (relaxace).
Na druhou stranu při cvičení s ThoughtStreamem si uvědomujete více a silněji i drobné změny vašeho rozpoložení, resp. vaše úsilí, které vede k výsledku. Používání ThoughStreamu je ,,syrovější“, méně zábavné než u Laxballu, ale více vědomé a umožňuje dosáhnout mnohem vyšší (téměř nekonečné) vytrénovanosti.

 

Jak se liší ThoughtStream od eeg biofeedback přístrojů (Neuroset)?

Liší se zcela zásadně – formou měření. ThoughStream pracuje na principu GSR (měří odpor pokožky), zatímco eeg biofeedback přístroje na principu eeg – měří přímo mozkové vlny. EEG způsob je přesnější, neboť mozkové vlny jsou přímo charakteristické pro stav uvolnění či stresu a eeg měření má kratší dráhu (odezvu) než princip gsr.
EEG biofeedback přístroje navíc používají místo barev na displeji hry: všechno vaše úsilí se soustředí na hraní hry. V tomto ohledu je rozdíl mezi ThoughtStreamem a eeg biofeedback přístroji stejný jako výše mezi Laxballem a ThoughtStreamem. EEG biofeedback přístroje obsahují navíc od Laxballu mnoho různých her.

 

 

K tréninku je též možno použít software Interface

Zde lze zaznamenat vaše data z měření, porovnávat v grafech jednotlivá ,,sezení“ apod. Klíčové vlastnosti najdete v návodu, ke stažení níže.

Software Interface ke stažení:

Řadič pro ThoughtStream pro Windows: CP210x_VCP_Windows_v6.7

Software Interface: TS_USB_Software_2_10

 

Návod Interface ke stažení: připravuje se.