Zdravá staroba – sada programov pre AVS prístroj Laxman

Zdravá staroba – sada programov pre AVS prístroj Laxman

Kód produktu: AD4848
Cena bez DPH: 58,33 €
Cena s DPH: 70,00 €

Edícia  MEDICLINE

NOVINKA 2020

 

Táto Sada obsahuje sedem programov z edície Medicline  a je určená pre nápravu zdravotných problémov, ktoré sa prejavujú v pokročilejšom veku a je určená pre tieto stavy alebo ochorenia: Vysoký krvný tlak, Regenerácia mozgu po cievnej mozgovej príhode, Regenerácia srdca po infarkte myokardu, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Sada bpla zhotovená na základe vedeckých klinických štúdií v spolupráci so  svetovými inštitúciami  a vedeckými pracoviskami (ich zoznam je uverejnený v návodu na používanie).

 

 Odporúčaný vek pre používanie preventívnych programov z tejto sady je od 50-teho, resp. 60-teho roku. Návod, ktorý je súčasťou sady obsahuje presný opis programov vrátane uvedenia vhodnej intenzity používania a tiež podrobné a zaujímavé informácie o pôsobení mechanizmu jednotlivých ochorení a pôsobení AVS technológie pre ich uzdravenie.

 

Úvod:

Štatistika je neúprosná: 90% osob nad 70 rokov ochorie aspoň na jeden z piatich problémov: 

  • srdečné problémy, napríklad infarkty, vysoký krvný tlak – cez 70% osôb
  • problémy s kĺbmi, kosťami, napríklad artróza, osteoporóza – cez 40% osôb
  • cukrovka – cez 15%
  • inkontinencia – cez 15%
  • problémy skôr psychickej povahy, najmä demencia (hlavne Alzheimerova choroba) – cez 15% osôb

Štatistiku, pre niekoho možno desivú, je nutné pripomenúť. Cielom je uvedomiť si, že reálna hrozba závažnej choroby v starobe hrozí deviatim ľuďom z desiatich! To je realita. Ale  buďme naďalej  už len optimistickí. Treba v tom, že i vyššie uvedené závažné ochorenie môže mať i slabú formu, ktorá umožní prežiť stárobu aktívne a dôstojne. Alebo v tom, že preventívne ide so všetkými zmienenými problémami čo to urobiť. Ostatne k tomu slúži  aj táto sada.

Je vhodné připomenout, že ,,pouhá“ hluboká kvalitní relaxace za pomoci AVS přístroje úspěšně preventivně oddalujete mnoho různých potíží. Při hluboké pravidelné relaxaci, zejména při frekvenci mozkových vln 10Hz a nižší, významně rostou všechny imuno faktory. Podíl bílých krvinek, které se starají o imunitu, vzroste například v hluboké relaxaci o jednotky procent. Podle některých pramenů nemůže v relaxační úrovni frekvence mozkových vln 8-10 Hz vůbec vzniknout nová nemoc a stávající se nerozvíjí. Ostatně z vlastní praxe referuje mnoho uživatelů o tom, že je ,,obyčejná“ relaxace (s AVS přístrojem) zbavila i celoživotních potíží jako jsou respirační choroby, astmaty, alergie, revmatismus, tinitus, nespavost a další. Tato Sada navazuje na mnoho kvalitních zdravotních programů AVS přístrojů a je specializovanou medicínskou nadstavbou konfekčních programů Laxmanu.

 

Programy:

Uvolnění tlaku

Snížení vysokého krevního tlaku, hypertenze.

 

Zdravé srdce

Regenerace po infarktu myokardu.

 

A prevence

Prevence pro Alzheimerovu chorobu – prevence a první příznaky.

 

A pokrok

Zmírnění Alzheimerovy choroby – pro pokročilejší stadium nemoci.

 

A lepší nálada

Zmírnění Alzheimerovy choroby s výskytem depresivních stavů – pro pokročilejší stadium nemoci.

 

Extra dopamin

Prevence a zmírnění Parkinsonovy choro

 

obal sada programov na stiahnutie

Obsah - vnútrajšok na stiahnutie

 

Autorem programů a jejich popisu je Jan Valuch, MBA, zakladatel World Association for AVS technology (WAAT) – Světové asociace pro AVS technologii. Mentálním programováním, léčbou a psychotechnologiemi se zabývá 25 let, od roku 1995. Je autorem mnoha stimulačních programů instalovaných v AVS přístrojích, autorem dvou publikací a několika desítek článků na témata zdraví, mentálního programování a funkcí mozku.
 
 

Za spolupráci při tvorbě této Sady děkujeme desítkám významných světových vědeckých a medicínských pracovišť a odborným časopisům, například:

                         

 

                             

 

                 

 

© Autor programů: Jan Valuch, 2020. Všechna práva vyhrazena. Komerční šíření programů a textů bez svolení autora je trestné.

Tato sada programů není zdravotnickým prostředkem.

Sada vznikla za podpory WAAT – World Association for AVS technology.

Vydavatel: Galaxy

 

Balení obsahuje:
Stejně jako jiné Sady programů:

  • CD s programy, které si nahrajete do Laxmanu
  • programová knihovna - návod k použití programů
  • leták ,,Jak nahrát programy do Laxmanu"
  • obal